Kaliteli hizmet ve d�r�stl�k ilkemizi sat�� sonras�nda da verdi�imiz

 h�zl� servis hizmeti ile kan�tl�yoruz.Yapt�rd���n�z tesisat, �s�tma yada so�utma

sistemi servisimizin g�vencesindedir. Kar��la�t���n�z herhangi bir soruna

arad���n�z andan itibaren , her t�rl� problemi en k�sa s�rede ��zebilecek

teknik altyap�ya sahip ekibimiz en k�sa s�rede m�dahele ederek sorununuz

en k�sa s�rede giderilir. Sat�� sonras� deste�imizle daima yan�n�zday�z...

 

 

Yetki No: F-10475

 

 

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33