F�RMAMIZIN GER�EKLE�T�RD��� DO�ALGAZ ��LER�

VE TAAHH�TLERDEN BAZILARI

 

 

 

 

 

          ADI

YAPILAN ���N ADRES�

YAPILAN ���N KONUSU

 

 

 

 

 

MENEK�E APARTMANI

�ehit fethi sok. No:16  ACIBADEM

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

AKYILDIZ APARTMANI

Mazharbey cad. No:79  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

AKSU APARTMANI 

Mazharbey cad. Kaya sok.  G�ZTEPE

Kolon Hatt� ve Daire ��leri

 

 

 

 

 

FIRAT APARTMANI 

Mazharbey cad. Atalay sok. No:24  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

�GELER APARTMANI 

Mazharbey cad. Evsan sok. No:4  G�ZTEPE

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

TAH�RBEY APARTMANI 

Per�em sok. No:13  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

NESR�N APARTMANI 

H�z�rbey cad. Nesrin sok. No:9  G�ZC�BABA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

FEVZ�BEY APARTMANI 

Okullar sok. No:12  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

NURI�IKLAR APT.

�zzet beltan sok. No:14  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

EV� APARTMANI 

Mazharbey cad. Evsan sok. No:19  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

DAMA APARTMANI

Moda cad. Damac� sok. No:3  MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

KADIO�LU APARTMANI 

Kay��da�� cad. No:136  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

�ZKAL APARTMANI 

�zzet beltan sok. No:10  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

H�LM�BEY APARTMANI 

Mazharbey cad. Evsan sok. No:16  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

YALIM APARTMANI 

Mazharbey cad. P�nar sok. No:20  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

ULSER �� MERKEZ� 

R�ht�m cad. No:18  KADIK�Y

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

BA�AK APARTMANI 

Mazharbey cad. Evsan sok.  G�ZTEPE

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

DEFNE APARTMANI 

Mazharbey cad. Evsan sok. No:15  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

AVCILAR APARTMANI 

H�z�rbey cad. Yalva� sok. No:7   G�ZC�BABA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

MEM�L APARTMANI 

Feneryolu mah. At�lay sok. No:26   FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

�AMLIK APARTMANI 

Dr. Kemal Akg�den cad. No:3   �STBOSTANCI

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

PINAR APRTMANI 

Moda mah. Bostan sok. No:17   MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

HENDENO�LU APARTMANI 

Evsan sok. No:18  G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

D�VAN APARTMANI 

Moda mektep sok. No:10  MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

SED�R APARTMANI 

Ali Fuat ba�gil sok No:5   FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

KENT APARTMANI  

Cafera�a mah. Moda cad. No:268    MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

B�RL�K APARTMANI 

�zzet beltan sok. No:7    G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

LOKMAN APARTMANI 

�zzet beltan sok. No:4    G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

KO�LAR APARTMANI 

Cebesoy sok. No:51   SAHRAYICED�T

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

EM�NBEY APARTMANI 

Hamdibey sok. AB blok   KALAMI�

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

ASLANO�LU APARTMANI 

Mustafa Kaya sok No:12 AB blok   G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

�REM APARTMANI 

Kay��da�� cad. No:120   G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

EMEK APARTMANI 

�amtepe sok. No:11  FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

DOSTLAR APARTMANI 

Cafera�a mah. �air nefi sok. No:7   MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

YEN� KONAK APARTMANI 

Moda cad. Sarraf ali sok. No:22   MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

��EL APARTMANI 

Hamdibey sok. No:14    KIZILTOPRAK

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

�HSANBEY  APARTMANI 

Halis efendi sok. No:16   MODA

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

SAM�ME OK�U APARTMANI 

Y�ld�ray sok. No:21    G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

SEV�LEN APARTMANI  

�amtepe sok. No:19  FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

ERDEM APARTMANI 

Mazharbey cad. �amtepe sok. No:14  FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

KADIO�LU APARTMANI 

Kay��da�� cad.Bo�azi�i ��kmas� sok. No:5 KUYUBA�I

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

KALE APARTMANI 

Bahariye Dr. Esat ���k cad. No: 19    KADIK�Y

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

SADIKO�LU �� MERKEZ� 

R�ht�m cad. Re�it efendi sok. No:26   KADIK�Y

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

YA�ARBEY APARTMANI 

Mazharbey cad. Y�ld�ray sok. No:25   G�ZTEPE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

EK�NC� APARTMANI

Emin Ali Pa�a cad. �ehit evliya sok. No:19  SUAD�YE

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

DUYGU APARTMANI 

Mazharbey cad. �amtepe sok. No:10   FENERYOLU

Kazan Dairesi

 

 

 

 

 

AHENK APARTMANI 

Mazharbey cad. No:36   G�ZTEPE

Kolon Hatt� - Kat Kaloriferi

 

 

 

 

 

KAFKAS APARTMANI 

Mazharbey cad. Y�ld�ray sok. No:23    G�ZTEPE

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

�FFET APARTMANI 

Mazharbey cad. No:46  G�ZTEPE

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

G�YMEN APARTMANI 

Saraylar cad. D�zce sok. No:12    CEV�ZL�

Kolon Hatt�

 

 

 

 

 

SA�NAK APARTMANI

G�l�in sok. No: 2/A  ERENK�Y

Kolon Hatt� - Daire i�i

 

 

 

 

 

��KR�LER APARTMANI

Zaman sok. No : 10  F�K�RTEPE

Kolon Hatt� - Daire i�i

 

 

 

 

 

ORK�DE APARTMANI

M.Mazharbey cad. 2.Atalay sok. No: 19  G�ZTEPE

Kolon Hatt� - Daire i�i

 

 

 

 

 

ERDO�ANLAR NAKL�YAT

Ferhatpa�a mah.G-57 sok.No:22/3  SAMANDIRA

Kolon Hatt� - Kat kaloriferi

 

 

 

 

 

G�N�LDOSTLARI S�TES�

Bankac�lar cad. Lale Apartman�  MERD�VENK�Y

Kolon Hatt� - Daire i�i

 

 

 

 

 

G�N�LDOSTLARI S�TES�

Bankac�lar cad. Lale Apartman�  MERD�VENK�Y

Su Kolon Hatt� de�i�imi

 

 

 

 

 

G�N�LDOSTLARI S�TES�

Bankac�lar cad.Yasemin Apartman�  MERD�VENK�Y

Kolon Hatt� - Daire i�i

 

T�M M��TER�LER�M�ZE TE�EKK�R EDER�Z...
 

Yetki No: F-10475

 

BAYMAK G�NE� ENERJ� S�STEM�

SELLEKT�F SER�

 • Titanyum kapl� sellektif y�zeyler ile y�ksek verim

 • Tek par�a sellektif y�zeye ultrasonik titre�im kayna�� ile y�ksek �s� transferi

 • D���k demirli ���k ge�irgenli�i y�ksek solmayan camlar

 • Temperlenmi� darbe dayan�m� y�ksek camlar

 • Prizmatik desenli uv ���nlar� se�ici y�zeye y�nlendiren camlar

 • Atmosfer  �artlar�na dayan�kl� EPDM s�zd�rmazl�k contalar�

 • �zel eloksall� ekst�zyon al�minyum kasalar

 • S�k��t�r�lm�� cam y�n� izalasyonu ile y�ksek �s� yal�t�m�

 • Emaye ve paslanmaz depolar ile sa�l�kl� kullan�m suyu

 • Alttan ��k��l� depolar ile montaj kolayl��� ve estetik g�r�n�m

 • Paslanmaz d�� depo kaplamas�

 • Poli�retan izalasyon depo izalasyonu

 • Depolarda 2kw resiztans ile gece kullan�m�

 • Prin� ba�lant� elemanlar�

 • Y�ksek kapasiteli genle�me tanklar�

 • S�cak galvaniz kapl� ayak profiller ile y�ksek korozyon dayan�m�

 • Baymak kalitesi ve servis hizmetleri

 

 
VANALAR                                                 TSE Kalite Belgesi normlar�na uygun -Kalite g�vence sistemleri do�rultusunda �retim -K��e radyat�r valfi -D�z radyat�r valfi -Otomatik hava tahliyesi  -Emniyet ventili -Pislik tutucu -��ten di�li kollekt�r -Yerden �s�tma - di�i / erkek rekor -Termostatik d�z / k��e radyat�r valfi -K��e ve d�z radyat�r valfi -D�z / k��e radyat�r rekoru -Yerden �s�tma k�resel vana -K�resel vana -Mini k�resel vana -Kelebek sapl� k�resel vana -�iber vana

 

Merkez: Mazharbey cad. Evsan Sokak No:4/A G�ztepe/Kad�k�y-�ST.

TEL:   (0216) 567 39 26 - ( 0216) 567 41 33

FAX:   (0216) 567 41 33